9. Disclaimer

Hoewel deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd niet meer actueel is of niet meer juist. De gegevens op deze website zijn bedoeld ter algemene informatie. Deze gegevens kunnen zonder nadere aankondiging wijzigen. U kunt aan de informatie van deze website en/of websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen geen rechten ontlenen.